Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek

Naše činnost

ČČK Frýdek-Místek se zabývá těmito činnostmi:

 • kurzy a školení první předlékařské pomoci
 • zdravotnické dozory
 • oceňování bezpříspěvkových dárců krve
 • ošacovací středisko a pomoc sociálně slabším

Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek Vám nabízí školení a kurzy první pomoci pro děti, mládež, členy ČČK i širokou veřejnost. Jsme držitelem evropského certifikátu pro výuku první pomoci EFAC a máme akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. S výukou první pomoci máme velmi bohaté zkušenosti a v letošním roce jsme vyškolili v první laické pomoci přes 700 osob.

Nabídka kurzů a školení:

Život zachraňující úkony (4 hodiny)

Školení je zaměřeno na základní život zachraňujícíc úkony (KPR, bezvědomí, masivní krvácení) a je určeno (nejen) pro zaměstnance pro poskytnutí první pomoci na pracovišti.

Základy první pomoci (12 hodin)

Obsahem normy jsou základy první pomoci- proto ji doporučejeme pro širokou veřejnost.ČČK je na tuto normu držitelem certifikátu Evroprské komise pro první pomoc (EFAC).Vydávaný průkaz má mezinárodní platnost.

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (20 hodin)

Tato norma akreditovaná MŠMT se od předchozí normy liší přidáním 8h modulu. Je zaměřena na první pomoc u dětí.

První pomoc pro příslušníky tísňových složek (40 hodin)

Tato norma je určena pro členy HZS, dobrovolné hasiče (schválena GŘ HZS), příslušníky PČR, Městské policie, příslušníky ostatních nezdravotnických složek IZS, apod.

Zdravotník zotavovacích akcí (40 hodin)

ČČK má na výuku zdravotníků zotavovacích akcí akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Absolventi tohoto kurzu jsou podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích akcích a školách v přírodě.

Doškolení v normě zdravotník zotavovacích akcí (8hodin)

Prodloužení platnosti Průkazu ZZA.

Zajištění zdravotnického dozoru

Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek nabízí možnost zdravotnického zajištění Vaších akcí. Naše zdravotnícké dozory jsou optimální a cenově zajímavou cestou k Vaší jistotě. Zdravotníci ČČK jsou speciálně školeni k poskytování první pomoci na různých typech akcí.

Základem zdravotní hlídky je uniforma, která je vyrobena z velmi dobře viditelného a nepromokavého materiálu, doplněna o reflexní prvky, které zajišťují viditelnost za světelných podmínek.

Důležitou součástí jsou prostředky pro poskytování předlékařské první pomoci – tedy zdravotnické batohy, tašky a kufry, které obsahují nejen obvazový materiál, ale i diagnostické pomůcky, základní volně dostupná léčiva a ostatní materiál k ošetření pacienta (ambuvaky, chladící spreje a gely, dezinfekce a další).

Seznam vybavení

 1. 1x tlakoměr digitální
 2. 3x tlakoměr nedigitální, ruční, sphygnomanometr + manžeta, fonendoskopy
 3. 1x oxymetr
 4. 1x glukometr
 5. 1x, ambuvak
 6. Krční límce -2xdospělý
 7. 7x malý paramedic
 8. 2x pohotovostní ruksak velký
 9. 1x batoh Water Stop
 10. Páteřní deska s fixací hlavy
 11. Scoop rám
 12. Digitální teploměry
 13. Sada vakuových dlah

Další vybavení

 1. 2x maskérský kufr
 2. 4x nerezová termoska 1l a 0,5l
 3. 1x várnice s kohoutem a ohřívačem 20l
 4. 1x várnice s kohoutem
 5. 2x várnice
 6. 10x radiostanice
 7. Uniformy
 8. 1x pivní set
 9. Deky
 10. Humanitární přívěs
 11. Cvičný materiál
 12. 20x čelová svítilna
 13. Skládací nosítka
 14. 2x led reflektor přenosný
 15. Generátor Benzinový
 16. 2x plynové salače
 17. 21x spacích pýtlů
 18. 12x přenosné skladací postele
 19. Velkokapacitní stan rozkládací
 20. Vojenský stan pro 20 osob

Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek vlastní humanitární přívěs, který slouží k zásobování při mimořádných událostech. Mimo jiné je vybaven materiálem při realizaci nouzového ubytování a stravování. V případě mimořádné události či některého ze cvičení IZS jsou pro potřeby Humanitární jednotky připraveny zásoby materiálu (deky, jídelní soupravy, stany, oblečení, lehátka...) ze skladu Oblastního spolku či Krajského pohotovostního skladu ČČK.

Kontaktujte nás nejméně 14 dní před Vaší akcí a domluvte se na podrobnostech. Organizační a finanční podmínky i další podrobnosti vám sdělí na e-mailové adrese frydekmistek@cervenykriz.eu , cck-fm@quick.cz nebo volejte 777 332 518, 777 332 520

Oceňování dárců

Český červený kříž je patronem dárcovství této životadárné tekutiny už od roku 1948. V současnosti si klade za cíl propagovat dárcovství, získávat nové dobrovolníky, a také především morálně vyzdvihnout dárce, kteří poskytují svou krev bez nároku na jakýkoli zisk. Z tohoto důvodu oceňuje bezpříspěvkové dárce krve medailemi prof. MUDr. Jana Janského, objevitele 4 krevních skupin, za 10 odběrů bronzovou, za 20 odběrů stříbrnou a za 40 odběrů zlatou medailí. Za 80, 120 a 160 dosažených odběrů pak předává dárcům Zlaté kříže.

Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek získává informace o odběrech z:

Krevního centra s.r.o., tř.T.G.Masaryka 495, 738 01 Frýdek-Místek pod které spadájí odběrové místa Havířov - Dlouhá třída 463/7, 736 01 Havířov , Bohumín - Žižkova 306, 735 81 Bohumín , Valašské Meziřičí - Králova 1285,757 01 Valašské Meziřičí, Nový Jičín - Gen.Hlaďo 753/14, 741 01 Nový Jičín, Hranice I.-město - Radniční 30,753 01 Hranice, Opava - OC Breda@Weinstein, U Fortny 49/10,746 01 Opava

Nemocnice Třinec, p.o. - hematologicko-transfuzní oddělení, Kaštanova 268,739 61 Dolní Lištná

Rok pro ocenění dárce je od 10. měsíce do 10. měsíce následujícího roku

Pokud má dárce v minulosti evidovanové odběry na jiných transfúzních odděleních, je nutné aby si tyto odběry zaevidoval u příslušného Oblastního spolku ČČK.

Ošacovací středisko

Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek poskytuje sociálně slabým občanům na potvrzení o sociální potřebnosti základní ošacení zdarma.

Ošacení probíhá v pátky od 8:00 - 11:00. Upozorňujeme naše klienty, že výběr ošacení je omezený a vychází z možnosti ošacovacího střediska.

V měsíci leden je výdej v pátek 12.1.2024 a 18.01.2024 v době od 8:00-11:00.

Přijímáme pánské a dámské ošacení, obuv, ložní prádlo, ručníky - čisté, vyprané a vyžehlené.