Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek

Oblastní spolek ČČK FM

Český červený kříž (ČČK) je humanitární společností působící na celém území České republiky - existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumení, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí ČK.

K symbolům ČČK i celého hnutí ČK řadíme základní principy, hesla a znaky.

Základní principy: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

Čím se zabýváme?

Výuka první pomoci

Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek Vám nabízí školení a kurzy první pomoci pro děti, mládež, členy ČČK i širokou veřejnost. Jsme držitelem evropského certifikátu pro výuku první pomoci EFAC a máme akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. S výukou první pomoci máme velmi bohaté zkušenosti a v letošním roce jsme vyškolili v první laické pomoci přes 700 osob.

Oceňování dárců

Český červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce krve medailemi prof. MUDr. Jana Janského( objevitele 4 krevních skupin). Za 10 odběrů bronzovou, za 20 odběrů stříbrnou a za 40 odběrů zlatou medailí. Za 80, 120 a 160 dosažených odběrů pak předává dárcům Zlaté kříže.

Ošacovací středisko

Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek poskytuje sociálně slabým občanům na potvrzení o sociální potřebnosti základní ošacení zdarma.

Zdravotnické dozory

V oblasti první pomoci je tradiční činností ČČK Frýdek-Místek zajišťovaní zdravotnických dozorů na společenských, sportovních, kulturních a podobných akcích.
Tyto dozory lze dohodnout na OS ČČK Frýdek-Místek telefonicky 777 332 518, 777 332 520 nebo e-mailem frydekmistek@cervenykriz.eu, cck-fm@quick.cz.

Aktuálně

| Aktuality

Soutěž mladých zdravotníků 2024

Všichni mladí zdravotníci se letos mohou těšit na soutěž hlídek mladých zdravotníků, kterou uspořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Frýdku-Místku.

Soutěž se bude konat v úterý 30. dubna od 12:30 v prostorách 7. základní školy na ul. 1. máje 1700 ve Frýdku-Místku.

Vice informací je k dispozici zde. Zájemci mohou posílat vyplněné přihlášky na e-mailovou adresu frydekmistek@cervenykriz.eu.

| Aktuality

Oceňování dárců v Národním domě 30.11.2023

Dne 30.11.2023 v Národním domě Frýdek-Místek ocenil Český červený kříž Frýdek-Místek dárce, kteří darují krev či plazmu.

Bylo oceněno 152 dárců Zlatou medailí za 40 bezpříspěvkových odběrů a 79 dárců Zlatým křížem 3.třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů.

Děkujeme Město Frýdek-Místek za finanční podporu a Krevní centrum - Frýdek-Místek za poděkování a předání dárků.

Velké díky patří dárcům, kteří přijali naše pozvání.

Fotky z oceňování naleznete v sekci Fotogalerie.

| Aktuality

Ocenění dárci z Třince roku 2023

Dne 20.11.2023 Český červený kříž Frýdek-Místek ocenil dárce z Třinecka, kteří darují krev či plazmu v Nemocnici Třinec.

Bylo oceněno 49 dárců Zlatou medailí za 40 bezpříspěvkových odběrů a 25 dárců Zlatým křížem 3.třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů.

Děkujeme za vstřícnost Nemocnici Třinec Sosna k uspořádání této akce, Statutárnímu městu Třinec panu Kozlovskému Radimovi za předání dárků
a Třineckým železárnám panu Ing. Danielovi Heczkovi za jeho slova.

Velké díky patří dárcům, kteří přijali naše pozvání.

| Aktuality

Podzimní kurz 2023 "Zdravotník zotavovacích akcí" a doškolení podzim 2023 "Zdravotníka zotavovacích akcí" je plně obsazen.

| Aktuality

Cestou první pomoci

Světový den první pomoci se koná od roku 2000, vždy druhou sobotu v září. Jeho hlavním cílem je zvýšit informovanost a povědomí o tom, že dovednost poskytnout první pomoc bychom měli získat všichni, protože právě v prvních minutách se může rozhodovat o životě či smrti člověka.

Tento významný den každoročně vyhlašuje Mezinárodní federace červeného kříže (ČK) a červeného půlměsíce (ČP). Do této akce, která propaguje důležitost znalosti první pomoci, se zapojuje zhruba 170 národních společností ČK a ČP ve světě. Letos připadlo jeho konání na 9.září.

Během odpoledne plného osvěty probíhají ukázky poskytování první pomoci pro širokou veřejnost na namaskovaných poraněních, dále se konají soutěže pro děti, je zde možnost vyzkoušet si s instruktorem kardiopulmonální resuscitaci na resuscitačních fantomech, ale odpoledne je plné dalších ukázek v podobě návstěvy Městké policie Frýdek-Místek a předvedení hasičské techniky dobrovolných hasičů z Lískovce.

První pomoc je téma, které by mělo být důležité pro nás všechny. Proto bychom vás chtěli pozvat na akce v rámci Dne první pomoci. Může to být nejen pro děti, ale také pro vás odpoledne, který si skvěle užijete jako rodina a ještě se dozvíte a uvidíte mnoho zajímavého.

| Aktuality

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí a doškolení " Zdravotník zotavovacích akcí" podzim 2023

Český červený kříž Frýdek -Místek pořádá 40 hodinový kurz "Zdravotníka zotavovacích akcí" a doškolení "Zdravotníka zotavovacích akcí ".

Kurz je limitován počtem účastníků.

Registrace v sekci kurzy.