Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek

Zdravotník zotavovacích akcí 06.10.2023

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Oblastní spolek, ul.1.máje 2318, 738 01 Frýdek – Místek

Tel. 777 332 518,777 332 520 E-mail: frydekmistek@cervenykriz.eu,

facebook: Český červený kříž Frýdek-Místek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurz „ ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ“

se uskuteční v termínech: 1.část 06.10.2023 (17°°- 20°° hodin)

07.10.2023 ( 8°°- 18°° hodin)

08.10.2023 ( 8°°- 18°° hodin)

2.část 14.10.2023 ( 8°°- 18°° hodin)

15.10.2023 ( 8°°- 15°° hodin)

Místo konání: Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek

ul. 1.máje 2318, 738 01 Frýdek-Místek

Určeno pro: pedagogické pracovníky, širokou veřejnost, zájemce o výkon funkce zdravotníka

zotavovacích akcí a škol v přírodě.

Využití: jako zdravotníci zotavovacích akcí, škol v přírodě, lyžařských a turistických

zájezdů, jako zdravotníci na hromadných společenských, kulturních

a sportovních akcí.

Ukončení školení: praktická zkouška, závěrečné testy, předání průkazu a „Osvědčení o absolvování kurzu“.

Cena školení: „Zdravotník zotavovacích akcí“ 3.000,- Kč

Délka platnosti průkazu: neomezená

Doškolení: 1 x za 4 roky

Platbu můžete uhradit hotově v den zahájení školení, nebo fakturou na základě objednávky vysílající organizace.

Kurz již proběhl.