Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek

Aktuality

Roušky

Roušky

Protiepidemická opatření zavedená v ČR – především omezení pohybu osob a další karantenní opatření, omezení vzájemných kontaktů, používání roušek a dalších ochranných prostředků.

Úspěšnost těchto opatření, realizových ať již na základě příkazů či zákazů vydaných orgány veřejné správy nebo na základě doporučení odborníků, je dána jen a pouze úrovní jejich dodržování ze strany nás všech.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek v jarní vlně ušil a vyrobil 4500 roušek.

Chceme poděkovat všem dobrovolníkům a veřejnosti za jejich snahu a ochotu v této situaci pomáhat.

Děkujeme SDH Hukvaldy - akce "sousedská výzva" za jejich výrobu roušek, Pavlu Tajdušovi, Lumíru Balharovi a soukromé škole PrimMat - sourozencům Fajkusovým za výrobu plastových klipu k rouškám, DDM Vratimov za dodání roušek, které vytvořili vlastními silami a celému kolektivu MŠ Pohádka

Děkujeme Městu Frýdek-Místek za dodání roušek od občanů, které jsem distribuovali dále potřebným.

Bavlněné roušky si mohla veřejnost vyzvednout na sídle OS ČČK Frýdek-Místek.

Dále roušky byly distribuovány pro klienty do nemocnic, hospiců, sociálních zařízení.

OS ČČK Frýdek-Místek ve spolupráci se Statutárním městem Frýdek-Místek zajišťovali pomoc seniorům a osamělých lidem - nákupy potravin, hygienických potřeb a léku.

Celý tento projekt doprovázela skvělá spolupráce s Magistrátem města Frýdek-Místek a především nezištné zapojení našich dobrovolníků, kteří neváhali pomoci i v této krizové a náročné situaci.

Fotky ve fotogalerií

40.společenský večírek na propagaci dárcovství krve

40.společenský večírek na propagaci dárcovství krve

Dne 7.2.2020 byl pořádán 40.společenský večírek na propagaci dárcovství krve, kde byli oceněni dárci Zlatou medailí za 40 bezpříspěvkových odběrů a dárci Zlatým křížem 3. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů. Děkujeme všem zúčastněným dárcům, městu Frýdek-Místek a Krevnímu centru Frýdek-Místek za jejich účast a podporu na této akci. Fotky ve fotogalerií.

Oceněni dárci v Třinci 2019

Dne 25.11.2019 Český červený kříž Frýdek-Místek ocenil dárce z Třinecka, kteří darují krev či plazmu v Nemocnici Třinec - Sosna.
Bylo oceněno 47 dárců Zlatou medailí za 40 odběrů a 35 dárců Zlatým křížem 3.třídy za 80 odběrů. Děkujeme dárcům OS ČČK Frýdek-Místek

Fotografie z ocenění najdete ve fotogalerií.

Soutěž družstev Mladých zdravotníku 2019

Okresní kolo družstev mladých zdravotníků 2019 Frýdek-Místek

Ve čtvrtek 25.4. 2019 proběhlo na 7.ZŠ Frýdek-Místek okresní kolo Družstev mladých zdravotníků, které pořádá Český červený kříž. Okresního kola se zúčastnilo 15 družstev z toho 5 družstev z I.stupně a 10 družstev z II.stupně.
Soutěžící prokazovali své znalosti při ošetřování raněných, kteří měli dokonale namaskovaná zranění. Úkoly plnili na čtyřech stanovištích, tři z nich se týkaly konkrétních poranění. Děti ošetřovaly krvácení z nosu, odřeniny, bezvědomí, mdlobu, vymknutý kotník a další zranění. Na posledním stanoviští na ně čekal transport zraněných a obvazová technika pomocí šátků.
V okresním kole postupuje
I.stupně – ZŠ Nová Ves družstvo „A“ Frýdllant nad Ostravicí
II.stupně – ZŠ Dobrá družstvo „A“

Fotografie ze soutěže ve fotogalerií.

Soutěž družstev mladých zdravotníků


ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, Oblastní spolek, ul. 1.máje 2318, 738 01 Frýdek Místek

·Tel. : 777 332 518 ·777 332 520 ·E-mail:cck-fm@quick.cz · www.cckfm.cz

·facebook: Český červený kříž Frýdek-Místek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE OS ČČK FRÝDEK – MÍSTEK PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

SOUTĚŽ DRUŽSTEV MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

Soutěž družstev MZ - I. a II. stupeň: čtvrtek 25.dubna 2019 v 15°° hodin

7. základní škola, ul.1.máje 1700, Frýdek – Místek

Uzávěrka přihlášek do soutěže je do 08.04.2019. Žádáme paní učitelky zdravotnice, aby zaslaly přihlášky a tím potvrdily účast v daném termínu na adresu:

Oblastní spolek ČČK, ul.1.máje 2318, 738 01 Frýdek – Místek, nebo e-mailem: cck-fm@quick.cz

Věříme, že účast na soutěži družstev MZ bude jako každoročně vysoká a děkujeme p. učitelkám za jejich přípravu.

Pokud se zúčastní soutěže ze školy více hlídek, prosíme o zkopírování přihlášky.

Po obdržení přihlášek do soutěže družstev MZ Vám budou zaslány prezenční listiny

pro soutěžní družstvo a další informace o soutěži.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek – Místek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-zde odstřihněte-

PŘIHLÁŠKA - SOUTĚŽ DRUŽSTEV MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ dne 25.04.2019

Adresa ZŠ (ulice, č.p.,PSČ,telef.číslo)………………………………………….…….…....

………………………………………….………………………………………………………

STUPEŇ HMZ: (zakroužkujte) I.stupeň II.stupeň

Místo konání soutěže: 7.základní škola FM, ul.1.máje 1700, Frýdek – Místek

Učitel zdravotník (příjmení, jméno) ………………………………………………..……..

Email: ……………………………………………. tel.: ……………………………………

Doškolení " Zdravotník zotavovacích akcí" 9.3.2019

Doškolení "Zdravotník zotavovacích akcí" je již plně obsazen.

Kurz Zdravotníka zotavovacích akcí

Kurz"Zdravotník zotavovacích akcí" je OBSAZEN.

Letní prázdninový pobyt 2019 pro děti s OS ČČK Frýdek-Místek

Letní prázdninový pobyt 2019 pro děti s OS ČČK Frýdek-Místek

Letní prázdninový pobyt pro děti s OS ČČK Frýdek-Místek, kde se děti během pobytu plných her a zábavy pod vedením instruktorů a členů ČČK Frýdek-Místek seznámí se základy první předlékařské pomoci.

Prázdninový pobyt je určen pro děti od 6let - 15let.

39.společenský večírek na propagaci dárcovství krve 8.2.2019

39.společenský večírek na propagaci dárcovství krve 8.2.2019

Oblastní spolek ČČk Frýdek-Místek pořádá 39.společenský večírek dne 8.2.2019 v Národním domě ve Frýdku-Místku na propagaci dárcovství krve. Prodej vstupenek zahájen. Bližší info na tel: 777 332 518, 777 332 520 nebo na e-mail: cck-fm@quick.cz

Kurz Zdravotníka zotavovacích akcí a doškolení Zdravotník zotavovacích akcí je již plně obsazen !!!